24 Tháng Mười, 2021
thuế

Các quy định của Pháp Luật về Thuế thu nhập cá nhân

Pháp Luật Việt Nam có quy định nhiều điểm về thuế thu nhập cá nhân ở tại nhiều điều Luật,  Nghị Định và Thông tư khác nhau. các phí local charge

»»» Xem thêm: So sánh sự khác nhau giữ các loại hợp đồng trong doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hiện nay vẫn chưa có định nghĩa chính xác, cụ thể về thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN). Tuy nhiên, dựa trên các quy định của pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân được ghi nhận tại Luật thuế thu nhập cá nhân, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, có thể hiểu thuế TNCN như sau:

Thuế TNCN là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. học kế toán ở đâu tốt nhất

Quy định về thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 04/VBHN-BTC _Văn bản hợp nhất Thuế thu nhập cá nhân

Khi tham khảo các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Cần lưu ý tham khảo đầy đủ thông tin từ nhiều nguồn để tránh sự thiếu sót về thông tin trong quá trình tham khảo. Nhưng quy định của Pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân được tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây:

  1. Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội khóa 12
  2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNCN sô 26/12/QH13 ngày 22/11/ 2012 của Quốc Hội khóa 13 học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất
  3. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế TNCN sô 71/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014 của Quốc Hội khóa 13
  4. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của chính phủ
  5. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của chính phủ
  6. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ
  7. Thông tư số 111 /2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính
  8. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ tài chính
  9. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính
  10. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2014 của Bộ tài chính

11.Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính

»»» Xem thêm: Review chính xác học hành chính nhân sự ở đâu tốt nhất

Trên đây kynangcb.com đã liệt kê cho bạn đọc những văn bản quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Nếu bạn đọc muốn tham khảo loại văn bản nào hãy bình luật ở bên dưới kynangcb.com sẽ gửi cho bạn vlookup

Chúc bạn thành công!

4 thoughts on “Các quy định của Pháp Luật về Thuế thu nhập cá nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *