24 Tháng Năm, 2024
Cách tính lương hưu hàng tháng

Cách tính lương hưu hàng tháng cho người lao động

Rate this post

Lương hưu hàng tháng được xác định bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc; hoặc bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân và mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Trong bài viết dưới đây, Kỹ Năng CB sẽ hướng dẫn các bạn cách tính lương hưu hàng tháng cho người lao động từ ngày 01/01/2021

>>> Xem thêm: Quy trình chuyển cơ quan BHXH do thay đổi địa điểm kinh doanh

Các căn cứ pháp lý: 

 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
 • Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015;
 • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.
 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật BHXH 2014.
 • Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện là tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện đã được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

I. Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

1. Quy định và cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng

 • Đối với lao động nữ

Thời gian đóng BHXH đủ 15 năm BHXH thì được hưởng 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa được hưởng là 75%. Nếu trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài được hưởng lương hưu người lao động còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định.

Trường hợp người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định vì lý do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng cũng được áp dụng tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

 • Đối với nam

Nếu thời gian nghỉ hưu của người lao động rơi vào khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến 31/12/2021: nếu tổng thời gian đóng BHXH đủ 19 năm thì được hưởng 45%;

Nếu trường hợp thời gian nghỉ hưu từ 01/01/2022 trở đi người lao động đóng đủ 20 năm BHXH thì được hưởng 45%.

Cả 2 trường hợp trên, sau thời gian đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%; trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định.

2. Xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

 • Đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định
Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định
Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định
 • Đối với NLĐ có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động
Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH
Tổng số tháng đóng BHXH
 • Đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương cho người sử dụng lao động quyết định
Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó, Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.  học hành chính nhân sự ở đâu

Cách tính lương hưu hàng tháng cho người lao động từ ngày 01/01/2021
Cách tính lương hưu hàng tháng cho người lao động từ ngày 01/01/2021

II. Đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

 • Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được xác định như phần I.1
 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

III. Đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện mà trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó:

 • Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được xác định như Phần I.1
 • Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH được xác định như sau
Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH = ( Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc x Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc ) + Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện
Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc + Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện

>>> Xem thêm: Review khóa học quản trị nhân sự tốt nhất

Trên đây là hướng dẫn của Kỹ Năng CB  về cách tính lương hưu hàng tháng cho người lao động theo quy định mới nhất. Hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *