24 Tháng Năm, 2024
thu nhập

Những khoản thu nhập không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Rate this post

Hiện nay, quy định về việc đóng thuế thu nhập cá nhân khá rõ ràng và chi tiết được thể hiện nhiều trong các điều Luật, Nghị định. Nhưng để tránh tính sai hoặc tính dự, doanh nghiệp và người lao động cần năm rõ những khoản thu nhập không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:

»»» Xem thêm: Thủ tục đăng ký BHXH lần đầu cho nhân viên đối với công ty mới thành lập

Các khoản phụ cấp, trợ cấp trong thu nhập

Các khoản phục cấp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN gồm:

– Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. cth là gì

– Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

– Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm. học kế toán ở đâu

– Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

– Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản… kê khai hải quan qua mạng

– Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội.

– Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

– Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn

– Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

– Phụ cấp đặc thù ngành nghề. khóa học logistics

Tham khảo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC

 Tham khảo sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC

Mức khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục

Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện thì mức khoán chi áp dụng như sau:

Chi trang phục khóa ngắn hạn quản trị nhân sự

Mức chi tiền trang phục được miễn thuế TNCN như sau:

– Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Bằng hiện vật sẽ được tính toàn bộ vào chi phí;

– Bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

– Chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, băng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

Tham khảo khoản 2.7 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC khóa học xuất nhập khẩu online

Khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca trong thu nhập

Phụ cấp ăn trưa không tính vào quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa cho người lao động.

– Công ty không tổ chức nấu ăn thì mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng.Công tác phí

Công tác phí được tính như sau: khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Trường hợp công ty có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

Như vậy, nếu quy chế tài chính, quy chế nội bộ của công ty quy định rõ thì được miễn thuế TNCN theo quy định đó.

Tham khảo điểm 2.8 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và Tham khảo sửa đổi bởi Thông tư 92/2014/TT-BTC khóa học logistics tại hà nội

Tiền điện thoại

Hiện nay Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp công ty không quy định rõ, do vậy sẽ thực hiện theo các quy định của công ty (ghi trong hợp đồng lao động, quy chế tài chính…

Tiền xe đưa đón, tiền thưởng

– Khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón đi làm.

– Tiền chi đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động.

– Các khoản thưởng: Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng..

Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền

– Người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc không có tích lũy về phí bảo hiểm thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thuế bảo hiểm.

– Khoản phí hội viên: Trường hợp thẻ được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế. các loại hình xuất nhập khẩu

Các khoản lợi ích khác

Các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế các khoản thu nhập sau:

– Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động.

– Khoản tiền nhận được theo quy định về sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể.

– Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ.

– Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động. mẫu hợp đồng thuê nhà

Theo điểm g khoản 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC)

»»» Xem thêm: Học Thực hành C&B ở đâu tốt?

Bài viết trên đây kynangcb.com đã nên cụ thể theo Luật định các khoản thu nhập chịu thuế và không chịu thuế. Bạn đọc theo dõi kỹ để áp dụng nhé. Nếu có thắc măc cần hỗ trợ vui lòng để lại dưới dòng bình luận kynangcb.com sẽ hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *