15 Tháng Sáu, 2024

Quản Trị Nhân Sự Là Gì? Tất Tần Tật Về Ngành Quản Trị Nhân Sự

5/5 - (1 bình chọn)

Quản trị nhân sự thực hiện công tác xây dựng và phát huy tối đa khả năng của nguồn tài nguyên nhân lực, quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Vậy quản trị nhân sự là gì? Chức năng, vai trò của quản trị nhân sự như thế nào? Quy trình quản trị nhân sự thực hiện ra sao?… Cùng Kỹ Năng CB tìm hiểu tất tần tật về ngành quản trị nhân sự trong bài viết dưới đây!

1. Quản trị nhân sự là gì?

Quản trị nhân lực (tiếng Anh: Human Resource Management, viết tắt: HRM) có thể được hiểu đơn giản là quản trị sức lao động của con người. Trong đó, quản trị nhân lực có những mục tiêu và vai trò mà các doanh nghiệp phải quan tâm.

Quản trị Nhân sự hay là Quản trị Nhân lực hoặc Quản lý Nguồn nhân lực là công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực. Chịu trách nhiệm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, và tưởng thưởng người lao động, đồng thời giám sát lãnh đạo và văn hóa của tổ chức, và bảo đảm phù hợp với luật lao động và việc làm.

Ngành quản trị nhân sự là ngành chuyên đào tạo các kiến thức nền tảng cũng như kỹ năng thực tiễn về việc quản trị con người. Đây là ngành phải tiếp xúc, làm việc thường xuyên với rất nhiều người, với những tính cách khác nhau. Do đó bạn phải thấu hiểu tâm lý và hành vi con người.

Ngoài ra cần có kỹ năng quản lý tốt và hiểu biết về nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Nếu theo học ngành quản trị nhân sự, bạn sẽ được học đa dạng kiến thức về khoa học xã hội nhân văn, quản trị học, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị tài chính,… cùng các môn học về luật Lao động, định mức tiền lương, an toàn lao động…

So sánh quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực

Tiêu chí Quản trị nhân sự Quản trị nguồn nhân lực
Khái niệm Quản lý nhân sự đây là công tác quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lao động – nhân lực của một đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp một cách hiệu quả và hợp lý. Quản trị nguồn nhân lực có tên gọi tiếng anh là Human Resource Management (HRM) bao gồm tất cả các hoạt động, cơ chế chính sách và các quyết định quản lý liên quan đến mối quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp.
 Vai trò của người lao động Xem người lao động là chi phí đầu vào của doanh nghiệp qua các hoạt động tuyển dụng, đánh giá năng lực trở thành một phần của doanh nghiệp Xem người lao động là tài sản quý của doanh nghiệp, sau khi đã trở thành một phần của công ty thì công việc tiếp theo sẽ là vận dụng sao cho hiệu quả nguồn lực con người này để công ty phát triển
Mục tiêu đào tạo phát triển người lao động Có chức năng giúp đỡ người lao động hướng đến thích nghi công việc mà họ đang đảm nhận tại các doanh nghiệp Chú trọng đầu tư, nâng cao nghiệp vụ, trình độ cho người lao động, hướng họ thích nghi với công việc ở hiện tại và cả trong tương lai, phù hợp chiến lược phát triển của doanh nghiệp
Tầm nhìn quản trị Tập trung chiến lược cho sự phát triển nhân sự trong giai đoạn ngắn hạn và trung hạn Chú trọng tính lâu dài của nhân lực nên tầm nhìn luôn hướng đến dài hạn
Nhận định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Chỉ tập trung vào thị trường tiêu thụ và sự phát triển của kỹ thuật công nghệ Tập trung và nhận định vào yếu tố con người mới là quan trọng là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của doanh nghiệp trên thị trường
Yếu tố nâng cao hiệu suất công việc Đánh giá cao các yếu tố về máy móc công nghệ và cơ cấu tổ chức trong quá trình vận hành và sản xuất của doanh nghiệp hơn so với yếu tố nhân sự Có sự đánh giá tổng quát và đầy đủ hơn khi kết hợp cả ba yếu tố máy móc, cơ cấu và chất lượng nguồn lao động trong doanh nghiệp
Phương thức giữ chân nhân tài Chú trọng đến việc tăng lợi ích tài chính và cơ hội thăng tiến của nhân sự Chú trọng đến lợi ích tài chính, cơ hội thăng tiến và thêm vào đó quản trị nhân sự còn chú trọng đến mức độ phù hợp của công việc so với năng lực của người lao động
Khả năng thích ứng của người lao động Tạo cho người lao động có những thói quen ổn định trong quá trình làm việc như bằng các thay đổi về nội quy,… vì vậy, họ rất ngại, thậm chí chống đối sự thay đổi Khuyến khích người lao động chấp nhận, đương đầu với thử thách. Vì vậy, khi có những biến động, thay đổi xuất hiện, khả năng thích ứng của người lao động rất cao.

2. Chức năng, vai trò của quản trị nhân sự

Yếu tố quản trị nhân sự mang tính chất quyết định sự phát triển bền vững của tổ chức. Bởi vậy, hoạt động quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì và đảm hiệu quả làm việc của toàn nhân viên trong doanh nghiệp.

Chức năng, vai trò của quản trị nhân sự

03 Vai trò của quản trị nhân sự

Thiết lập chính sách duy trì và bồi dưỡng nguồn nhân sự: Bộ phận quản trị nhân sự quản lý, giải quyết, chỉnh sửa và bổ sung các quy định nhân sự sao cho phù hợp với tổ chức. Từ đó đưa ra các khung đào tạo và bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực.

Cầu nối gắn kết giữa lãnh đạo và nhân viên: giúp lãnh đạo thấu hiểu nhân sự của mình, từ đó có các quyết định đúng đắn, hoặc điều chỉnh phù hợp với chính sách quản lý vận hành.

Cố vấn cho lãnh đạo: người tham vấn và đưa ra chiến lược, giải pháp để doanh nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan tới nhân sự một cách tốt nhất.

10 chức năng của quản trị nhân sự

Hoạch định nguồn nhân lực: xác định nhu cầu tuyển dụng của công ty trong tương lai, hoạch định kế hoạch tuyển dụng, lựa chọn, quản lý hiệu quả làm việc, và tất cả các chức năng còn lại của nguồn nhân sự.

Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự: xây dựng thương hiệu tuyển dụng, chiến lược tuyển dụng phù hợp. Sàng lọc và lựa chọn ra ứng viên phù hợp với vị trí công việc.

Đào tạo và phát triển chất lượng nhân sự: chức năng này thực hiện vai trò “Thiết lập chính sách duy trì và bồi dưỡng nguồn nhân lực”, là giúp nhân sự hiểu sâu hơn các yêu cầu của công việc về mục tiêu, văn hóa doanh nghiệp, về các công nghệ khoa học kĩ thuật tiên tiến hiện đại…

Lập kế hoạch nghề nghiệp: Bộ phận quản trị nhân sự có chức năng lập kế hoạch, hướng dẫn và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân sự. Qua đó, giúp nhân sự thấy được năng lực của mình trong tương lai có phù hợp hay không.

Xây dựng chính sách nhân sự: chính sách nhân sự hợp lý cần được xác định rõ ràng bao hàm từ những khía cạnh nhỏ nhất. Chính sách nhân sự có thể kiểm soát các hoạt động nhân sự tốt hơn.

Quy định về an toàn, sức khỏe của người lao động: kết hợp, lồng ghép các quy định về an toàn và sức khỏe vào các quy trình hoặc văn hóa công ty là cách làm thích hợp để đảm an toàn cho nhân sự.

Quản lý hiệu suất: kiểm soát, đảm bảo hiệu suất, hiệu quả của công việc và mong muốn gắn bó với công ty của toàn bộ nhân sự. Thể hiện ở cách quản lý công việc hiệu quả của người lãnh đạo, và thiết lập mục tiêu, định hướng cho công việc.

Quan hệ lao động: đóng vai trò kết nối, gắn kết và duy trì mối quan hệ nhân viên giữa các các phòng ban chức năng khác nhau. Quản trị nhân sự có thể phát hiện và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời đối với các vấn đề nhân sự bất thường.

Quyền lợi và phúc lợi: bộ phận quản trị nhân sự có chức năng hỗ trợ và giúp đỡ nhân viên khi họ gặp phải các vấn đề cá nhân.

Khen thưởng nhân viên: bằng việc đánh giá những nỗ lực, cống hiến của nhân viên để đưa ra những phần thưởng xứng đáng, giúp tăng động lực làm việc của người lao động.

3. Quy trình quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự hiệu quả là bài toán khó mà các nhà quản lý nhân sự và lãnh đạo doanh nghiệp phải đau đầu giải quyết. Việc này đòi hỏi nhà lãnh đạo pải thực hiện quy trình quản trị nhân sự hiệu quả để phù hợp với từng bước đi chiến lược chung của công ty.

Kỹ Năng CB chia sẻ 05 bước cơ bản của quy trình quản trị nhân sự hiệu quả trong doanh nghiệp.

  • Bước 1. Tuyển dụng nhân sự

Đây là bước quan trọng trong sơ đồ quy trình quản lý nhân sự, các bước tuyển dụng nhân sự có thể được biến đổi linh hoạt tùy thuộc vào yêu cầu tuyển dụng hay quy mô của công ty mà không bị áp đặt vào khuôn khổ chung nào.

Các bước tuyển dụng cần thực hiện là: lập kế hoạch, xác định cách thức/ nguồn tuyên dụng, xác định địa điểm/thời gian tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, đánh giá và cuối cùng là giới thiệu giúp nhân sự mới hòa nhập với công ty.

  • Bước 2. Đào tạo, phát triển và hoạch định nguồn nhân lực

Xây dựng các kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được coi là một chiến lược đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. Để chất lượng nhân sự được đảm bảo thì doanh nghiệp cần trích ra một khoản chi phí cho quá trình đào tạo.

Các chương trình đào tạo có thể là các lớp đào tạo nội bộ giúp người lao động hiểu rõ hơn về doanh nghiệp và nhiệm vụ công việc của mình. Hoặc các chương trình đào tạo giúp nâng cao kỹ năng làm việc, chuyên môn và tay nghề cho nhân sự,…

  • Bước 3. Các chế độ chính sách nhân sự

Mỗi doanh nghiệp sẽ có các chế độ chính sách khác nhau nhưng điểm chung là các chính sách này đều phải quan tâm đến đời sống toàn thể người lao động.

Các chính sách phải đảm bảo giúp nhân viên có đời sống tinh thần phong phú và lợi ích vật chất đầy đủ, từ đó giúp doanh nghiệp phòng ngừa được rủi ro nếu có tình huống không mong muốn xảy ra.

Thiết lập được tiêu chuẩn và chế dộ chính sách phù hợp sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người lao động, yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thu hút được thêm nhiều nhân sự tài năng mới và giữ chân nhân tài lại công ty.

  • Bước 4.  Hệ thống văn bản quy phạm được áp dụng

Tùy thuộc vào thực tế và nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp mà các quy trình, quy định, quy chế sẽ có những thay đổi khác nhau. Vì vậy việc xây dựng văn bản quy phạm nội bộ cần dựa vào tính thực tế và phù hợp để thực hiện.

Tuy nhiên, có một số văn bản chung được áp dụng ở nhiều công ty đó là quy định chức năng nhiệm vụ của các bộ phận/ đơn vị trực thuộc, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế khen thưởng…

Chính hệ thống quy phạm nội bộ sẽ điều phối hoặc giúp những con người trong doanh nghiệp tự động điều phối, điều chỉnh bản thân, hành vi, suy nghĩ, quá trình thực hiện công việc.

  • Bước 5. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Cốt lõi của văn hóa là tinh thần doanh nghiệp và quan điểm giá trị của doanh nghiệp. Để xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, các doanh nghiệp có thể tham khảo thực hiện theo những bước sau:

– Xác định và thống nhất triết lý kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp.

– Đánh giá động lực cá nhân, môi trường động lực chung của doanh nghiệp và thống nhất với bộ hành vi ứng xử cho các cá nhân trong doanh nghiệp.

– Đánh giá và đề xuất những thay đổi về quy trình và quy định quản lý.

– Đánh giá và đề xuất phương hướng xây dựng hệ thống trao đổi thông tin.

– Tổng hợp và đề xuất các phong trào bề nổi và các nghi lễ, nghi thức của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Văn Hóa Doanh Nghiệp Là Gì?

4. Thực trạng quản trị nhân sự ở Việt Nam

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã – đang và sẽ tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong cách quản lý, điều hành, cũng như quá trình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tác động trực tiếp đến xu hướng quản trị nguồn nhân lực ở mỗi doanh nghiệp.

Tính đến hết năm 2020, Việt Nam có quy mô dân số khoảng 97,58 triệu người. Trong đó, lực lượng lao động năm 2020 ước tính là 48,3 triệu người, giảm 849,5 nghìn người so với năm trước, lực lượng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 16,5 triệu người, chiếm 34,1.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên năm 2020 là 24,1%, cao hơn 1,3 điểm phần trăm so với năm 2019. Tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 39,9%, trong khi đó tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là 16,3%.

Nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cải thiện được xem là thế mạnh của Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Tuy nhiên, bên cạnh lực lượng lao động đã qua đào tạo, nguồn nhân lực chưa qua đào tạo vẫn chiếm tỷ lệ cao. Đặc biệt, Việt Nam hiện đang thiếu các kỹ sư công nghệ có trình độ cao và năng lực quản lý để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Những năm qua, nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin tăng, nhưng thị trường lao động lĩnh vực này tại Việt Nam luôn trong tình trạng thiếu hụt về cả số lượng và chất lượng. Trong khi đó, các cơ sở đào tạo chậm thay đổi, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường cả về số lượng và chất lượng.

Ở cấp phổ thông, nhiều kỹ năng cần thiết cho cách mạng công nghệ, nhất là về công nghệ thông tin, chưa được đào tạo đúng mức, dẫn tới phần lớn kỹ sư công nghệ thông tin sau khi ra trường phải được đào tạo lại khi vào làm việc. Đây là rào cản, hạn chế lớn của nhân lực Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Những hạn chế này cũng sẽ đưa đến nhiều hệ lụy khác như năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh cũng như giá trị nguồn nhân lực số Việt Nam trên thị trường lao động không cao. Đó là chưa kể, khi tự động hóa đang dần thay thế lao động chân tay trong nền kinh tế, hàng triệu lao động có thể rơi vào cảnh thất nghiệp.

5. Học quản trị nhân sự ở đâu tốt?

Ở Việt Nam hiện nay có khá nhiều trường Đại học mở ngành đào tạo Quản trị nhân sự, chất lượng đào tạo cũng có sự khác biệt. Dưới đây là các gợi ý trường đào tạo ngành quản trị nhân sự được nhiều sinh viên lựa chọn nhất những năm qua.

Học quản trị nhân sự ở đâu tốt

Quản trị nhân sự học trường nào ở TPHCM Quản trị nhân sự học trường nào ở Hà Nội
Trường Đại học Lao Động – Xã Hội

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính

Trường Đại học Mở TP. HCM

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trường Đại Học Hoa Sen

Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (Hutech)

Trường Đại học Kinh Tế TP. HCM

Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Luật TP. HCM

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc dân

Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội cơ sở Hà Nội

Trường Đại Học Thương Mại

Trường Đại Học Nội Vụ

Trường Đại Học Công Đoàn

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Trường Đại học Phenikka

Khóa học quản trị nhân sự ngắn hạn ở đâu tốt?- Review khóa học quản trị nhân sự tại Lê Ánh HR

Môi trường đại học là giảng đường cung cấp nền tảng lý thuyết bài bản nhất, nhưng sẽ thiếu yếu tố thực tiễn do đó học viên khó vận dụng vào giải quyết nghiệp vụ thực tế khi đi làm.

Các khoá học đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn ra đời là giải pháp tối ưu giúp học viên nâng cao giá trị bản thân chiếm lợi thế vượt trội khi đi xin việc. Bên cạnh đó nhà tuyển dụng và doanh nghiệp không phải mất thời gian và chi phía đào tạo nhân viên mới.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều cái tên đơn vị đào tạo các khoá học thuộc mảng HR từ Khoá học hành chính nhân sự tổng hợp cơ bản đến các khoá học chuyên sâu theo từng nghiệp vụ như Khoá học C&B chuyên sâu, tuyển dụng đào tạo, Khoá học bảo hiểm xã hội, Khoá học thuế thu nhập cá nhân,…

Theo cuộc khảo sát thực tế vào cuối tháng 04 năm 2023, khoá học quản trị nhân sự tại Lê Ánh nhận được sự đánh giá tốt nhất trên thị trường đào tạo nhân sự hiện nay. Cụ thể:

Trung tâm đào tạo thực hành có lịch sử đào tạo khá lâu đời và đã khẳng định được chất lượng đào tạo các khoá học về kế toán, xuất nhập khẩu và hành chính nhân sự trên thị trường. Lê Ánh Hr là một trong số ít các đơn vị ĐƯỢC CẤP PHẾP ĐÀO TẠO, học viên được học dưới sự bảo vệ của pháp lý.

Chất lượng đào tạo của trung tâm được đánh giá cao bởi ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIÀU KINH NGHIỆM thực tế trong ngành. Bên cạnh yêu cầu khắt khe về kiến thức kỹ năng chuyên môn uyên thâm, Lê Ánh Hr còn chọn lọc giảng viên có kỹ năng sư phạm và nhiệt huyết trong truyền đạt.

Do đó, đến với khoá học quản trị nhân sự tại Lê Ánh HR học viên được học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ giảng viên và nhận được sự hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hỗ trợ nghiệp vụ nhiệt tình ngay trong khoá học và kể cả sau khi kết thúc khoá học.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THỰC TẾ, các tình huống nhân sự thường phát sinh tại doanh nghiệp được tái hiện tại lớp học và được giảng viên chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn xử lý. Chi tiết tham khảo tại: https://leanhhr.com/

Ngoài ra, học viên được học theo PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO THỰC HÀNH nên xoá đi khoảng cách giữa lý thuyết hàn lâm với thực hành thực tế, giúp học viên để hiểu và làm việc được ngay sau khoá học.

Song, ngoài việc mang lại hiệu quả đào tạo tốt nhất cho học viên, Lê Ánh Hr là đơn vị đào tạo khoá học quản trị nhân sự duy nhất được lựa chọn là BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỌC VIÊN CAO NHẤT.

Bên cạnh các chính sách ưu đãi học phí hấp dẫn như các trung tâm khác, trung tâm Lê Ánh còn có các chính sách bảo hành khoá học và hỗ trợ nghiệp vụ học viên trọn đời, thực hiện kết nối tuyển dụng cho các học viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm với những doanh nghiệp tập đoàn lớn và sự khác biệt đó là các chính sách này CAM KẾT THỰC HIỆN đúng như tư vấn.

6. Học quản trị nhân sự ra làm gì?

Cơ hội việc làm đối với ngành quản trị nhân lực ở nước ta đang rất rộng mở. Với những kiến thức, kỹ năng đã được học hỏi, trau dồi tại trường đại học, sau khi ra trường, sinh viên có thể xin việc tại các công ty, doanh nghiệp với các vị trí, công việc hấp dẫn như sau:

– Nhân viên pháp lý nhân sự, hành chính nhân sự, nhân viên quản lý đào tạo nhân sự, giảng viên nội bộ

– Chuyên viên phụ trách nhân sự các mảng tuyển dụng, đào tạo, nội dung, chính sách, truyền thông

– Nhân viên tổ chức hành chính và hành chính lễ tân, nhân viên hành chính văn phòng

– Chuyên viên phân tích công việc, tiền lương, thưởng và phúc lợi

– Nhân viên hỗ trợ, quản lý dự án

– Chuyên viên truyền thông hoặc xử lý quan hệ nội bộ

>>> Xem thêm: Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Là Gì? Làm Gì?

7. Quản trị nhân sự lương bao nhiêu?

Hiện tại, ngành quản trị nhân lực đang là ngành khá hot, được các doanh nghiệp quan tâm đến. Vì vậy, mức lương của ngành này cũng khá ổn.

Trung bình đối với sinh viên mới ra trường mức lương sẽ dao động khoảng 7 triệu, đương nhiên nó không cố định mà có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: Năng lực làm việc, chức vụ đảm nhiệm, kinh nghiệm làm việc,…

Tại Việt Nam, mức lương của một quản lý nhân sự tương đương khoảng 15.000.000 đến 30.000.000 VNĐ mỗi tháng, tùy thuộc vào quy mô và ngành nghề của công ty.

Tuy nhiên, các mức lương này có thể thay đổi tùy theo thị trường lao động và các yếu tố khác.

8. Kinh nghiệm phỏng vấn ngành quản trị nhân sự

Một CV hoàn hảo giúp bạn vượt qua vòng sơ tuyển nhưng buổi phỏng vấn mới là yếu tố quyết định để bạn đạt được công việc mơ ước. Cùng Kỹ năng CB bật mí những kinh nghiệm phỏng vấn ngành nhân sự giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng:

Chuẩn bị chu đáo trước buổi phỏng vấn: Tìm hiểu kỹ thông tin về Nhà tuyển dụng, chuẩn bị trang phục phù hợp, ghi nhớ đúng lịch hẹn

Đánh giá đúng năng lực bản thân: Bạn cũng cần biết cách giới thiệu bản thân ngắn gọn, nhấn mạnh kinh nghiệm làm việc, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Vui vẻ tiếp nhận hững câu hỏi phỏng vấn hay và khó: hãy đảm bảo câu trả lời luôn hợp lý, thể hiện được năng lực, cá tính riêng và tăng tính vui vẻ, thú vị.

Trả lời trung thực: đối với nhà tuyển dụng, sự thật thà, trung thực và thẳng thắn của ứng viên luôn được đánh giá rất cao. Ngoài việc đảm bảo tính trung thực, bạn nên trả lời câu hỏi của nhà tuyển dụng một cách khéo léo và thông minh.

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể hiệu quả: Ngôn ngữ cơ thể cũng góp phần quyết định sự thành công hay thất bại của bạn trong cuộc phỏng vấn, là điểm cộng gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Chủ động hỏi thăm kết quả phỏng vấn: chủ động gửi email hỏi thăm kết quả phỏng vấn thay vì thụ động ngồi chờ thông báo từ nhà tuyển dụng. Nên gửi thư cảm ơn hay thăm hỏi sau khi kết thúc buổi phỏng vấn từ 7 – 10 ngày để tránh gây phiền nhiễu cho nhà tuyển dụng. Nội dung email nên ngắn gọn và thân thiện, tránh thái độ cẩu thả, đặc biệt không nên gửi email quá nhiều và liên tục.

Trên đây là tất cả những thông tin liên quan đến ngành quản trị nhân sự. Hy vọng bài viết có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành này và có sự quyết định đúng đắn trong việc chọn ngành nghề.

>>> Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *