24 Tháng Năm, 2024
Qũy lương là gì?

Quỹ Lương Là Gì? Quy Định Về Quỹ Tiền Lương Mới Nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Tiền lương là một trong những vấn đề được người lao động rất quan tâm. Quỹ lương là quỹ tiền tệ do cơ quan tổ chức lập nên theo quy định của pháp luật để trả tiền công cho người lao động theo kỳ hạn trả lương.

Chi tiết quỹ lương là gì và các vấn đề liên quan đến quỹ lương sẽ được giải đáp ở trong bài viết dưới đây của Kỹ Năng CB

1. Quỹ Lương Là Gì?

Quy định về quỹ lương mới nhất

Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lương mà doanh nghiệp trả cho tất cả người lao động thuộc sự quản lý của doanh nghiệp. Trong quỹ lương gồm có nhiều khoản như lương cứng, lương thưởng, phụ cấp,…

Tuy nhiên khoản chủ yếu trả cho người lao động là tiền lương thời gian thực tế người lao động làm việc. Trong thực tế quá trình sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương của doanh nghiệp hình thành 2 loại cơ bản như sau:

– Tiền lương chính là khoản tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc đã được quy định gồm có: tiền lương theo cấp bậc, các khoản phụ cấp thường xuyên và tiền thưởng trong quá trình người lao động làm việc.

– Tiền lương phụ là khoản tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ quy định ví dụ như tiền lương trong quá trình nghỉ phép, thời gian đi làm nghĩa vụ xã hội, đi học, hội họp,…

Phân chia quỹ tiền lương thành tiền lương chính và tiền lương phụ có ý nghĩa đối với công tác kế toán, phân bổ tiền lương theo đúng đối tượng, trong công tác phân tích tình hình quỹ lương tại các doanh nghiệp.

Với nguyên tắc quản lý tài chính thì các doanh nghiệp cần phải quản lý chặt chẽ quỹ lương như chi quỹ tiền lương theo đúng mục đích gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên cơ sở định mức về lao động và đơn giá tiền lương hợp lý được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh mà chưa có lãi, chưa bảo toàn được vốn thì tổng quỹ lương của doanh nghiệp được phép chi không được vượt quá tiền lương cơ bản tính theo số lượng người lao động thực tế tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, hệ số và mức lương sẽ cấp theo hợp đồng, mức phụ cấp lương sẽ tính theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh có lãi, đạt được tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước cao, đóng góp vào ngân sách lớn thì sẽ được phép chi quỹ lương theo hiệu quả doanh nghiệp đạt được nhưng phải đảm bảo các điều kiện dưới đây:

– Bảo toàn được nguồn vốn và không xin giảm khấu hao hay cắt giảm các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

– Tốc độ tăng của quỹ lương phải thấp hơn so với tốc độ tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước cấp.

»»» Review Khóa Học Hành Chính Nhân Sự Tốt Nhất Hiện Nay

2. Quy Định Về Quỹ Tiền Lương

Quỹ tiền lương là gì?

Quỹ tiền lương có liên quan trực tiếp đến quy định về cách tính thuế của từng doanh nghiệp. Pháp luật quy định về thuế một số khoản chi của doanh nghiệp sẽ được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo như quy định tại điểm 2.5 khoản 2 điều số 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung tại điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 điều số 6, Thông tư số 119/2014/TT-BTC và điều 1, Thông tư 151/2014/TT-BTC, chi tiền lương tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong những trường hợp dưới đây sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

– Chi tiền công, tiền lương và các khoản phụ cấp khác trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trong trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau.

– Mức dự phòng hàng năm sẽ do doanh nghiệp quyết định nhưng không vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. Việc trích lập dự phòng tiền lương cần đảm bảo là sau khi trích lập thì doanh nghiệp không bị lỗ, nếu như doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.

Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng tính từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hoặc là sử dụng không hết quỹ dự phòng thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí năm sau.

3. Quỹ Tiền Lương Của Doanh Nghiệp

Quỹ tiền lương

Quỹ tiền lương của doanh nghiệp gồm có các thành phần sau:

– Tiền lương chi trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế (tiền lương theo thời gian, theo sản phẩm, tiền lương khoán).

– Tiền lương trả cho người lao động sản xuất sản phẩm hỏng trong phạm vi chế độ đã quy định.

– Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngưng sản xuất từ các nguyên nhân khách quan, trong khoảng thời gian điều động đi công tác làm nghĩa vụ theo quy định, thời gian nghỉ phép.

– Tiền ăn trưa, ca.

– Các loại phụ cấp thường xuyên (phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp dạy nghề,…).

– Các khoản tiền lương có tính chất thường xuyên và nhằm mục đích phục vụ công tác hạch toán tiền lương thì doanh nghiệp có thể chia thành 2 loại là tiền lương chính và tiền lương phụ.

4. Quỹ Tiền Lương Của Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Quỹ tiền lương của đơn vị hành chính sự nghiệp gồm có tiền lương và phụ cấp lương.

– Tiền lương là thành phần chính trong quỹ tiền lương để trả cho công nhân, viên chức, người lao động theo cấp bậc lương đã được sắp xếp vào thang bậc lương theo quy định hiện hành của nhà nước. Tiền lương bao gồm các thành phần:

+ Lương ngạch, bậc theo quỹ tiền lương được duyệt. Đây là khoản tiền lương chi trả cho người lao động trong biên chế chính thức của các đơn vị hành chính sự nghiệp.

+ Lương tập sự, công chức dự bị: đây là khoản tiền lương trả cho những người được tuyển dụng vào biên chế nhưng để đạt biên chế chính thức thì phải qua thời gian tập sự nghề nghiệp.

– Tiền công là khoản tiền chi trả cho người lao động làm hợp đồng theo vụ việc mang tính chất thời vụ. Tiền công gồm có tiền công trả thường xuyên cho người lao động theo hợp đồng và khoản tiền công khác.

– Phụ cấp lương là khoản tiền phụ cấp thêm cho phần lương chính thức để thực hiện đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động dựa vào căn cứ mục lục ngân sách nhà nước. Phụ cấp lương gồm có:

 • Phụ cấp theo chức vụ
 • Phụ cấp theo khu vực
 • Phụ cấp thu hút
 • Phụ cấp đắt đỏ
 • Phụ cấp làm thêm giờ
 • Phụ cấp làm giờ đêm
 • Phụ cấp nguy hiểm, độc hại
 • Phụ cấp đại biểu quốc hội, hội đồng nhân nhân
 • Phụ cấp ưu đãi
 • Phụ cấp thâm niên làm việc
 • Phụ cấp lưu động
 • Khoản phụ cấp khác

Quỹ lương là gì? Các quy định về quỹ tiền lương đã được trình bày qua bài viết trên đây. Thông qua bài viết này Kỹ Năng C&B hi vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về quỹ lương và các quy định về quỹ tiền lương.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *